Back to All Events

Thông báo số 3 - Cập nhật thông tin về diễn tiến dự án Viện Bảo Tàng và Trung Tâm Sinh Hoạt của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria

Trân trọng kính mới quý vị tham dự phiên họp của BCH và Uỷ Ban VBT để cập nhật những diễn tiến về dự án, chi tiết sau:

 

Thời gian:  2 giờ chiều, ngày thứ Bảy, 24/8/2019

Địa điểm:   Đền Thờ Quốc Tổ,  số 90 Knight Avenue, Sunshine North Vic. 3020

Later Event: August 24
DILP Graduation Dinner