Back to All Events

ĐÊM VĂN NGHỆ THÁNG NĂM - MẸ VÀ QUÊ HƯƠNG

Ngày:                    Thứ Bảy ngày 18 tháng 5 năm 2019

Giờ:                       7.00 – 9.45pm chương trình văn nghệ

                                9.45pm – 11pm: Karaoke

Địa điểm:            ĐTQT, 90 Knight Avenue North Sunshine

 

Vé ủng hộ:          $10 bao gồm ăn nhẹ sau khi phần văn nghệ kết thúc

Earlier Event: April 30
Fall of Saigon