Back to All Events

ANZAC Commemorative Service

  • RSL Dandenong clows st dandenong Australia (map)

The Vietnamese Community in Australia - Victorian Chapter cordially invites you to the ANZAC Day Commemorative Service.

This year, the service will be organised by the Alumni Committee of the Dual Identity Leadership Program. The program was introduced in 2014 by the Vietnamese Community in Australia - Victorian Chapter, and has since grown to create opportunities for young people to contribute more within the community, particularly through significant events such as these.

ANZAC Day is a day to pay homage to our servicemen and women, in particular the Vietnam veterans and the veterans of the former Republic of Vietnam. This ceremony invites all members of the community to remember the courage and sacrifices that have shaped our country into what it is today.

The details are below:

Date: Thursday 25th April, 2019

Time: 9:00AM - 10:30AM (Please arrive at 8:45AM for a 9:00AM sharp start)

Location: RSL Dandenong 44-50 Clow St Dandenong

RSVP by: Thursday 18th April 2019

 

Attached is an invitation with the details of the ceremony.

Please direct any questions or queries to rsvp.dilpvic@gmail.com or myself (Jenny Nguyen Pham) on 0423 418 356.

We hope to see you there,

Regards,

Jenny Nguyen Pham

Kính thưa

Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu tiểu bang Victoria trân trọng kính mời quý vị đến tham dự Ngày Lễ Tưởng Niệm ANZAC.

Năm nay, buổi lễ này sẽ được tổ chức bởi Ban Chấp Hành cựu thành viên của Khóa Lãnh Đạo Hai Nguồn Gốc. Khóa lãnh đạo này đã bắt đầu từ năm 2014 do Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria sáng lập. Từ đó đã phát triển để tạo cơ hội cho những người Úc gốc Việt trẻ đóng góp nhiều hơn trong cộng đồng, đặc biệt qua các sự kiện quan trọng như ngày hôm nay.

ANZAC Day là ngày để tỏ lòng tôn kính đối với những người lính đã hy sinh, đặc biệt là những chiến sỹ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Buổi lễ này mời gọi hết thảy thành viên trong cộng đồng ghi nhớ sự can đảm và hy sinh của các chiến sỹ, đã định hình đất nước của chúng ta một cách tốt đẹp như ngày hôm nay.

Các chi tiết như sau:

Thời gian: 9:00AM - 10:30AM; Thứ năm ngày 25 tháng 4 năm 2019 (Xin vui lòng đến lúc 8:45AM để bắt đầu lúc 9 giờ sáng)

Địa điểm: RSL Dandenong 44-50 Clow St Dandenong

RSVP: Trước Thứ năm ngày 18 tháng 4 năm 2019

Kèm theo là thơ mời với các chi tiết của buổi lễ.

Nếu quý vị có câu hỏi hoặc có gì thắc mắc, xin liên lạc Jenny Nguyễn Phạm qua điện thư rsvp.dilpvic@gmail hoặc qua số điện thoại 0423 418 356.

 

Sự hiện diện của quý vị là một niềm vinh hạnh cho chúng tôi.

 

Trân trọng,

Jenny Nguyễn Phạm

Earlier Event: April 19
Kids Day Out
Later Event: April 26
Canberra Trip - Rally