Back to All Events

Fall of Saigon

  • Vietnamese Community in Australia/Vic Chapter Inc 90 Knight Ave North Sunshine Australia (map)

Vào ngày:            Thứ Ba ngày 30 tháng 4 năm 2019  

Tại:                         Đền Thờ Quốc Tổ CĐNVTD-Victoria

                               90 Knight Ave, Sunshine North 3020

Vào lúc:               7.30pm