Back to All Events

Đại Hội Cao Niên 2029 - 2019 Senior Citizens Conference

THÔNG BÁO & THƯ MỜI

 

Đại Hội Cao Niên 2019 -  

Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria và SICMAA tổ chức

 

Kính thưa:

·         Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo

·         Quý cao niên

·         Quý vị lãnh đạo các Hội đoàn, đoàn thể, tổ chức

·         Quý cơ quan truyền thông và báo chí

·         Cùng toàn thể đồng bào.

Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do cùng SICMAA trân trọng kính mời tất cả các hội đoàn cao niên, quý cao niên tham dự Đại Hội Cao Niên 2019, chi tiết như sau:

Thời gian: Thứ Sáu, 4/10/2019 từ 10g sáng đến 2g chiều

Địa điểm:   Happy Receptions, 199 Sunshine Ave, Tottenham 3020 

Chi phí: $15/vị cao niên (cho phần ăn trưa)

Hội Cao Niên hoặc cá nhân muốn mua vé tham gia Đại Hội Cao Niên 2019 có thể liên lạc như sau:

Vùng Đông Nam: Bà Bé Hà OAM: 0403 651 483

Vùng Tây Bắc: Cô Anh Đào: 0403 384 679 

Hạn chót ghi danh tham dự: 01/10/2019

Hội Cao Niên và các cá nhân có thể tự sắp xếp phương tiện di chuyển.

Kính mong các Hội Cao Niên liên lạc với anh Triều Trần – 0413 732 186 - để gởi chi tiết những vị cao niên trên 80 tuổi.  Năm nay ông Bộ Trưởng Cao Niên Luke Donnellan sẽ ký bằng Mừng Thọ cho các vị cao niên trong cộng đồng chúng ta.

Mỗi Hội cao Niên sẽ cử một đại diện soạn và đọc tiểu sử một vị Anh Hùng hoặc Anh Thư nước Việt (tự chọn – trình bày trong 5 phút) – xin ghi danh với cô Anh Đào trước ngày 28/09/19 để BTC sắp xếp chương trình.

Cô Anh Đào cũng sẽ liên lạc các Hội Cao Niên để mời tham gia đóng góp phần văn nghệ do các Hội Cao Niên thực hiện. 

Đồng thời ban điều hành Viện Bảo Tàng sẽ đến để trình bày và quay phim buổi sinh hoạt để làm tài liệu cho Viện Bảo Tàng.

Trân trọng kính mời. Mọi chi tiết xin liên lạc Bà Bé Hà OAM 0403 651 483 hay cô Anh Đào 0403 384 679.

BCH CĐNVTD Vic                                             SICMAA

Nguyễn Thế Phong                                          Bé Hà OAM

Chủ Tịch                                                          Chủ Tịch

09/09/2019

 

Earlier Event: September 29
VCA VIC Election