VCA Vic Update

Buổi Văn Nghệ Đấu Tranh Tiếp Tục Hỗ Trợ Đồng Bào Trong Nước

Buổi Văn Nghệ Đấu Tranh Tiếp Tục Hỗ Trợ Đồng Bào Trong Nước

Để tiếp tục hỗ trợ đồng bào trong nước và các công việc vận động của CĐNVTD, BCHCĐNVTD Victoria sẽ tổ chức buổi văn nghệ do các anh chị ca nghệ sĩ Melbourne và các bạn trẻ trình diễn, chi tiết như sau:

Chủ Nhật, 19/8/2018
Lúc23g chiều – 5g chiểu tại Đền Thờ Quốc Tổ, 90 Knight Ave, North Sunshine
Sau đó có phần ăn tối
Vào cửa tự do.

Tình cảnh đất nước hiện nay rất đang bị nhà cầm quyền đang csvn bán cho Tàu Cộng, và với những điều luật như luật anh ninh mạng, đặc khu, luât xiết chặt tự do tôn giáo, ngôn luận, hội họp và tự do báo chí, sự phẫn nộ của người dân trong nước đã đến tột đỉnh và đang đứng lên tranh đấu, không sợ hãi sự bắt bớ tù đày, một việc tối thiểu chúng ta cần làm là cùng lên tiếng hỗ trợ sự can đảm của đồng bào trong nước.