Tăng thêm những sinh hoạt cao niên

THÔNG BÁO   

V/V: Tăng thêm dịch vụ về nhóm sinh hoạt mỗi tháng cho người Cao Niên

Kính thưa

  • Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo

  • Quý vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể, tổ chức

  • Quý Ban chấp hành và quý vị hội viên các Hội Cao Niên

  • Quý cơ quan truyền thông báo chí

  • Cùng toàn thể đồng bào

Để tiếp tục hỗ trợ những vị cao niên trong cộng đồng cũng như gia tăng các sinh hoạt an sinh xã hội, nhân viên Cộng Đồng sẽ mở một  chương trình sinh hoạt cho người Cao Niên (trên 65 tuổi) vào mỗi Thứ Tư đầu tháng (trừ những ngày School holidays), chi tiết như sau:

Tại:       The Salvation Army

34 Devonshire Road (gần sân chơi của trẻ em)

Sunshine, Vic 3020 

Từ:       10.00 sáng đến 1.00 trưa

(có thức ăn nhẹ vào buổi trưa)

Các sinh hoạt phong phú như: tổ chức du ngoạn, trò chơi, lô tô, thể dục nhẹ theo nền nhạc, tập hát, xếp hoa giấy, nấu ăn, cập nhật các tin tức thời sự và thông tin Cộng Đồng, mời các diễn giả chuyên môn đến nói chuyện về các đề tài: sức khỏe, an sinh xã hội... và các đề tài khác theo yêu cầu.

Buổi sinh hoạt đầu tiên sẽ bắt đầu vào ngày:

Thứ Tư 07/08/2019.

Những sinh hoạt hàng tuần tại Footscray vẫn tiếp tục như thường lệ.

Để biết thêm chi tiết và ghi tên tham dự xin liên lạc với cô Anh Đào: 0403 384 679 hoặc cô Thủy Lê 0405 954 263.

Trân trọng

Nguyễn Phượng Vỹ

Chủ Tịch

16/07/2019