Các sinh hoạt mỗi tháng cho đồng hương Việt Nam dưới 65 tuổi do Mạng Lưới Tương Trợ Đồng Hương Việt Nam tổ chức

THÔNG BÁO   

V/V: Các sinh hoạt mỗi tháng cho đồng hương Việt Nam dưới 65 tuổi do Mạng Lưới Tương Trợ Đồng Hương Việt Nam tổ chức

Kính thưa

  • Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo

  • Quý vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể, tổ chức

  • Quý Ban chấp hành và quý vị hội viên các Hội Cao Niên

  • Quý cơ quan truyền thông báo chí

  • Cùng toàn thể đồng bào

Để tiếp tục hỗ trợ những sinh hoạt an sinh xã hội cho đồng hương Việt Nam, Mạng Lưới Tương Trợ Đồng Hương Việt Nam, được thành lập trong thời gian vừa qua, sẽ có những sinh hoạt hỗ trợ đồng hương dưới 65 tuổi, với nhưng sinh hoạt lành mạnh, an sinh xã hội và thông tin cũng như tăng thêm những kiến thức quan trọng trong đời sống hàng ngày.

Buổi sinh hoạt đầu tiên sẽ bắt đầu vào ngày:

Thứ Tư 21/08/2019.

từ 10g sáng đến 12g trưa (sau đó có ăn nhẹ)

Để biết thêm chi tiết và ghi tên tham dự xin liên lạc với cô Diễm Lâm 0481 730 398 hay cô Trang Lâm 0411 123 993.

Đồng hương trên 65 tuổi có thể liên lạc với cô Anh Đào 0403 384 679 hay cô Thuỷ Lê 0405 954 263 để biết thêm thông tin hay ghi danh tham dự các sinh hoạt cho quý vị cao niên trên 65 tuổi.

Trân trọng

Nguyễn Phượng Vỹ

Chủ Tịch

26/07/2019