Uỷ Ban Vận Động và Tổ Chức Bầu Cử Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Vic, nhiệm kỳ 2019-2022

THÔNG BÁO   

RE: Thành lập Uỷ Ban Vận Động và Tổ Chức Bầu Cử Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Vic, nhiệm kỳ 2019-2022

Kính thưa

  • Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo

  • Quý vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể, tổ chức

  • Quý Ban chấp hành và quý vị hội viên các Hội Cao Niên

  • Quý cơ quan truyền thông báo chí

  • Cùng toàn thể đồng bào

Chiếu theo chương IV của Nội Quy hiện hành của BCH Cộng Đồng Người Việt Tự Do Vic (CĐNVTD Vic), Điều 13, Hội Đồng Cố Vấn & Giám Sát (HĐCV&GS) và BCH  tổ chức phiên họp để thành lập Ủy Ban Vận Động và Tổ Chức Bầu Cử, hai tháng trước ngày bầu cử.

Trong phiên họp ngày 14/7/2019 lúc 2g chiều tại DTQT, dưới sự điều hợp của Chủ tịch HĐCV&GS và Chủ tịch BCH CĐNVTD Vic, uỷ ban Vận Động và Tổ Chức Bầu Cử BCH CĐNVTD Vic nhiệm kỳ 2019-2022 đã được thành lập, như sau:

·         Bà Bé Hà – Chủ tịch hội hiệp hội Đông Dương SICMAA

·         Ông Đỗ Văn Thắng, cựu thành viên BCH hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà tiểu bang Victoria

·         Ông Lâm Minh Cảnh, hội viên hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà tiểu bang Victoria

Trong thời gian sắp tới Uỷ Ban sẽ gởi những thông báo liên quan đến thể lệ thành lập liên danh, thể lệ bầu cử, ngày giờ bầu cử, các địa điểm bầu cũng như các chi tiết liên quan.  Kính mong đồng bào theo dõi và hỗ trợ.

Theo Nội Quy hiện hành, Chương IV, Điều 13.4 cũng yêu cầu cuộc bầu cử sẽ được diễn ra vào tháng 9.  

Chân thành cám ơn tất cả quý đồng bào đến tham dự phiên họp. Mọi chi tiết xin liên lạc ông Nguyễn Thế Phong, PCT Nội Vụ, dt 0411 756 552 hay Nguyễn Phượng Vỹ 0412 188 920.

Trân trọng

Nguyễn Khương Ninh                                                     Nguyễn Phượng Vỹ

Chủ tịch                                                                                Chủ Tịch

Hội Đồng CV&GS                                                              BCH ĐNVTD Vic

16/7/2019