Thành lập uỷ ban tu chính Nội Quy BCH Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria liên quan đến việc thành lập Viện Bảo Tàng và Trung Tâm Sinh Hoạt

THÔNG BÁO

 

Thành lập uỷ ban tu chính Nội Quy BCH Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria liên quan đến việc thành lập Viện Bảo Tàng và Trung Tâm Sinh Hoạt

 

Kính thưa:

·         Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo.

·         Quý vị lãnh đạo các Hội đoàn, đoàn thể, tổ chức

·         Quý cơ quan truyền thông và báo chí

·         Cùng toàn thể đồng bào.

 

Sau khi đã họp cùng BCH Hội Đồng Cố Vấn & Giám Sát và phiên họp khoáng đại thông tin về dự án Viện Bảo Tàng  và Trung Tâm Sinh Hoạt (VBT), BCH CĐNVTD Vic thành lập uỷ ban tu chính nội quy của BCH CĐNVTD Vic, cho phù hợp với quan điểm, lập trường cũng như mục đích của CĐNVTD Vic.

 

Uỷ ban bao gồm:

Bà Phạm Minh Tâm - Trưởng ban

Ông Nguyễn Trọng – Phó ban

Ông Nguyễn Nhân – Thành viên

Cùng làm việc với cô Phượng Vỹ cChủ tịch BCH CĐNVTD Vic.

 

Mục đích tu chính nội quy của Uỷ Ban bao gồm những điều cần thiết liên quan đến VBT.

 

Chân thành cám ơn sự hỗ trợ của các thành viên Uỷ Ban và toàn thể đồng bào.  Uỷ Ban sẽ tiếp tục gởi thông báo đến toàn thể đồng bào về tiến trình tu chính nội quy trong thời gian sắp tới.

 

Mọi chi tiết liên quan đến việc tu chính nội quy này xin liên lạc bà Phạm Minh Tâm 0421 600 100 hoặc cô Nguyễn Phượng Vỹ 0412 188 920.

 

Trân trọng

Nguyễn Phượng Vỹ

Chủ Tịch

12/05/2019