KÊU GỌI KÝ THỈNH NGUYỆN THƯ PHẢN ĐỐI ÂM MƯU TÀU HOÁ QUA DỰ ÁN TỘC KINH TẠI PHÁP

THÔNG BÁO VÀ LỜI KÊU GỌI

 

V/v: KÊU GỌI KÝ THỈNH NGUYỆN THƯ PHẢN ĐỐI ÂM MƯU TÀU HOÁ QUA DỰ ÁN TỘC KINH TẠI PHÁP

 

Kính thưa:

 

• Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do (CĐNVTD) tại các tiểu bang và lãnh thổ,

• Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,

• Quý hội Cựu Quân Nhân QLVNCH liên bang, tiểu bang và lãnh thổ,

• Quý vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể và tổ chức,

• Quý vị đại diện giới truyền thông, cùng toàn thể quý đồng bào.

 

Dưới sự đồng lõa của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, Trung cộng đang tìm cách để xâm chiếm nước Việt Nam chúng ta. Chúng từng bước đang xâm chiếm lãnh thổ của chúng ta bằng cách dời những cột mốc biên giới, thành lập những khu vực tự trị. Hải phận của Việt Nam thì chúng dùng sức mạnh đàn áp ngư dân Việt Nam, ngang nhiên hành xử như hải phận của chúng. Thế mà tại hải ngoại ở pháp Quốc, Tàu cộng còn có những kế hoạch muốn biến những khu làng Việt Nam thành một tiểu quốc của chúng.

Vì thế Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Pháp, chúng tôi kêu gọi toàn thể đồng bào tại Úc châu hãy ký vào thỉnh nguyện thư phản đối việc Tàu cộng muốn biến làng Việt Nam trở thành một tiểu quốc của chúng

 

Kính mời đồng bào ký tên Pétition phản đối âm mưu Tàu hóa dân tộc Việt qua dự án Tộc Kinh tại Pháp.  Quý vị hãy ký tên vào Pétition mới này để cùng phản đối và đập tan âm mưu xóa sổ người Việt tỵ nạn CS cũng như âm mưu thành lập quốc gia Tộc Kinh tại Pháp của Tàu cộng.

Xin quý vị bấm vào link dưới đây để đọc nội dung và ký tên. Đây là link pétition chính thức của nhóm Collectif Transparence. Xin quý vị dung link này để phổ biến: (xin bấm vào đây) http://chng.it/Cm2yrhGs

Nguyễn Văn Bon

Chủ tịch CĐNVTD-UC

Ngày 2 tháng 4 năm 2019