V/V: CHƯƠNG TRÌNH KHOÁ LÃNH ĐẠO HAI NGUỒN GỐC 2019 BẮT ĐẦU KHỞI SỰ

THÔNG BÁO

 

V/V: CHƯƠNG TRÌNH KHOÁ LÃNH ĐẠO HAI NGUỒN GỐC 2019 BẮT ĐẦU KHỞI SỰ

 

Kính thưa

-          Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,

-          Quý vị lãnh đạo các hội đoàn đoàn thể,

-          Quý giới truyền thông báo chí,

-          Các bậc phụ huynh, các bạn trẻ cùng toàn thể đồng bào,

 

Chương trình khoá lãnh đạo Hai Nguồn Gốc 2019 bắt đầu

 

Sau một thời gian dài chuẩn bị, chương trình khoá lãnh đạo Hai Nguồn Gốc năm 2019 đã chính thức bắt đầu.

 

30 bạn trẻ từ 18-35 tuổi đã được chọn tham gia chương trình năm nay, và buổi gặp mặt đầu tiên đã được diễn ra vào thứ tư 20/3/2019 tại ANZAC House. Tại đây các bạn có dịp gặp nhau lần đầu, cũng như nghe qua về cơ cấu CDNVTD Vic, uỷ ban chương trình khoá lãnh đạo và ban Cựu Thành Viên chương trình khoá lãnh đạo.

 

Sau đó các bạn sẽ tham dự 3 ngày học tập về luấn luyện tại Phillip Island, tìm hiểu về nguồn gốc, chiến tranh Việt Nam, xung khắc quan điểm hai thế hệ, sự hiện diện và vai trò của CNVTD, lắng nghe những diễn giả cũng như các bạn cùng lứa tuổi chia sẻ quan điểm về khả năng lãnh đạo, dành những thời gian riêng để phát triển tình bạn và thăm viếng viện bảo tàng chiến tranh Việt Nam.

 

Mục đích chương trình nhằm giúp các bạn tìm hiểu thêm về căn cước tỵ nạn, nguồn gốc Việt, chính sách đa văn hoá, chiến tranh Việt Nam, và những phương cách tham gia đóng góp vào xã hội.

 

Sau 5 năm thực hiện chương trình khoá lãnh đạo Hai Nguồn Gốc, chương trình thêm phần thảo luận về quan hệ gia đình (Family Dynamics).  Những dự án do các thành viên tham khảo, nghiên cứu và trình bày sẽ bao gồm: Giới trẻ (Youth Empowerement), phụ nữ (Gender Empowerment), chính sách đa văn hoá (Multiculturalism), sức khoẻ tâm thần (Mental Health), đồng tính luyến ái (LGBTIQ+) và nhân quyền tại Việt Nam (Human Rights in Vietnam).

 

Mục đích cũng quan trọng không kém, là giúp các bạn đào tạo khả năng lãnh đạo, tranh luận, bàn thảo những đề tài quan trọng và hiện hành trong cộng đồng người Việt cũng như xã hội chính mạch, tạo những sự liên hệ giữa các bạn trẻ với những diễn giả nổi tiếng và có uy tín để giúp các bạn thăng tiến trong công việc hay trong những dự án tham gia phục vụ xã hội.

 

Sau khi hoàn tất chương trình, các bạn có thể tham gia những sinh hoạt dành cho cựu thành viên, hầu góp phần vào việc đào tạo khả năng chính mình, đóng góp vào những sinh hoạt tích cực lành mạnh và thăng tiến trong tương lai. 

 

Ngoài sự hỗ trợ của chính phủ tiểu bang, BCH CĐNVTD Vic chân thành cám ơn tất cả những sự hỗ trợ tài chánh và tinh  thần của quý vị, đã giúp chương trình khoá lãnh đạo Hai Nguồn Gốc được tiếp tục trong 6 năm qua, đặc biệt trong buổi gây quỹ của các bạn vào tháng 2 vừa qua.

 

Mọi chi tiết xin liên lạc Jenny Cao, Trưởng ban điều hành chương trình khoá Lãnh Đạo Hai Nguồn Gốc 2019, 0435 179 027 hay Claudia Nguyễn 0401 843 399, đại diện BCH CĐNVTD Vic đặc trách chương trình Cựu Thành Viên, hay Andrew Đỗ Quang Huy 0400 814 475, Phó Chủ Tịch BCH CĐNVTD Vic đặc trách giới trẻ và chương trình khoá lãnh đạo.

 

Thay mặt BCH CĐNVTD Vic

Nguyễn Phượng Vỹ

Chủ Tịch

30/3/2019