Chương trình văn nghệ -Đắp Mộ Cuộc Tình - THÔNG BÁO: DỰ ÁN VIỆN BẢO TÀNG & TRUNG TÂM SINH HOẠT

THÔNG BÁO 

DỰ ÁN VIỆN BẢO TÀNG & TRUNG TÂM SINH HOẠT

Kính thưa:

·         Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo.

·         Ban Chấp Hành CĐNVTD Liên Bang Úc Châu, các BCH-CĐNVTD Tiểu Bang và Lãnh Thổ

·         Quý vị lãnh đạo các Hội đoàn, đoàn thể, tổ chức

·         Quý Hội Cao Niên và các bác cao niên, các bậc trưởng thượng trong cộng đồng

·         Quý Hội Thương Gia

·         Quý vị Mạnh Thường Quân

·         Quý cơ quan truyền thông và báo chí cùng toàn thể đồng bào.

Trong thông báo lần trước BCH CDĐVTD đã trình bày, mặc dù hiện nay BCH CĐNVTD Vic chưa chính thức bắt đầu việc gây quỹ cho Viện Bảo Tàng và Trung Tâm Sinh Hoạt, BCH chân thành cám ơn những hỗ trợ tinh thần, ủng hộ các hình ảnh, hiện vật v.v. từ đồng hương. 

Trong thời gian qua, BCH đã nhận được nhã ý của ca sĩ Huỳnh Phi Tiễn muốn ủng hộ những số tiền lời của chương trình văn nghệ tư nhân của anh Đắp Mộ Cuộc Tình, sẽ được tổ chức tại Melbourne và một số thành phố khác.

BCH CĐNVTD Vic ghi nhận tấm lòng của ca sĩ Huỳnh Phi Tiễn, một ca sĩ hỗ trợ cho những sinh hoạt văn nghệ, đấu tranh và văn hoá của CĐNVTD Vic trong thời gian qua.  BCH cho rằng đây là một dịp tốt để quảng bá thêm về dự án, và có dịp mời gọi đồng hương tham gia và đóng góp những câu chuyện tỵ nạn hay những hiện vật cho viện bảo tàng.

Hiện nay BCH đang sắp xếp một số những công việc liên quan đến cơ cấu tổ chức, xin diện khấu trừ thuế (tax deductible status) và những việc liên quan đến sơ đồ kiến trúc.  BCH sẽ thông báo đến toàn thể quý vị về những bước kế tiếp của dự án.

Chân thành cám ơn sự hỗ trợ của toàn thể đồng bào.  Mọi chi tiết liên quan đến chương trình gây quỹ cho dự án Viện Bảo Tàng, xin liên lạc:

  • Nguyễn Thế Phong: 0411 756 552, Trưởng ban gây quỹ dự án VBT  

  • Nguyễn Định: 0402 719 649, Thành Viên ban gây quỹ dự án VBT  

  • Bà Bé Hà: 0403 651 483, Thành Viên ban gây quỹ dự án VBT

  • Nguyễn Phượng Vỹ: 0412 188 920, Chủ tịch BCH CĐNVTD Vic

 

Trân trọng

Nguyễn Phượng Vỹ

Chủ Tịch

3/2/2019