THỈNH NGUYỆN THƯ VÀ DỰ ĐỊNH GÂY QUỸ THỰC HIỆN DỰ ÁN VIỆN BẢO TÀNG & TRUNG TÂM SINH HOẠT

THÔNG BÁO 

THỈNH NGUYỆN THƯ VÀ DỰ ĐỊNH GÂY QUỸ THỰC HIỆN DỰ ÁN

VIỆN BẢO TÀNG & TRUNG TÂM SINH HOẠT

Kính thưa:

·         Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo.

·         Ban Chấp Hành CĐNVTD Liên Bang Úc Châu, các BCH-CĐNVTD Tiểu Bang và Lãnh Thổ

·         Quý vị lãnh đạo các Hội đoàn, đoàn thể, tổ chức

·         Quý Hội Cao Niên và các bác cao niên, các bậc trưởng thượng trong cộng đồng

·         Quý Hội Thương Gia

·         Quý vị Mạnh Thường Quân

·         Quý cơ quan truyền thông và báo chí cùng toàn thể đồng bào.

BCH CDĐVTD Vic trân trọng thông báo tổng số chữ ký đã hơn 10,000 chỉ trong vòng 2 tuần, gấp hai lần số chữ ký yêu cầu là 5,000. BCH xin cám tất cả quý đồng hương trên toàn quốc, đặc biệt tiểu bang Victoria đã ủng hộ dự án quan trọng này, và đã ký thỉnh nguyện thư trong những ngày hội chợ tết tại tiểu bang Victoria.

Trong thời gian sắp tới, BCH sẽ đúc kết danh sách thỉnh nguyện thư và làm việc cùng BCH CĐNVTD UC, dân biểu Tim Watts và các dân biểu trong các đảng phái để vận động chính phủ liên bang hỗ trợ tương đương với số ngân khoản đã hứa ủng hộ cho dự án của chính phủ tiểu bang Victoria là 4.45 triệu đô la.

Mặc dù chương trình gây quỹ từ khối cộng đồng người Việt chưa chính thức bắt đầu, tuy nhiên nếu các hội đoàn, đoàn thể hay những quý vị nào trong cộng đồng muốn ủng hộ cho dự án xin vui lòng liên lạc với BCH CĐNVTD Vic, hay những vị sau đây để biết thêm chi tiết về dự án trước khi quý vị quyết định ủng hộ, để giúp dự án được thực hiện được tốt đẹp:

  • Nguyễn Thế Phong: 0411 756 552, Trưởng ban gây quỹ dự án VBT 

  • Nguyễn Định: 0402 719 649, Thành Viên ban gây quỹ dự án VBT 

  • Cô Nguyễn Diệp: 0415 747 934, Thư ký dự án VBT 

  • Nguyễn Phượng Vỹ: 0412 188 920, Chủ tịch BCHCĐNVTD Vic

Mọi chi tiết xin liên lạc cô Nguyễn Diệp (0415 747 934) hay bà Nguyễn Phượng Vỹ (0412 188 920).

Trân trọng

Nguyễn Phượng Vỹ

Chủ Tịch

28/01/2019