Kỷ yếu về Công Viên Tưởng Niệm và Tượng Đài Chiến Tranh tại Hội Chợ Tết Kỷ Hợi, Sandown Racecourse

THÔNG BÁO - Kỷ yếu về Công Viên Tưởng Niệm và Tượng Đài Chiến Tranh tại Hội Chợ Tết Kỷ Hợi, Sandown Racecourse

Kính thưa

• Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo

• Quý vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể

• Quý vị đại diện các cơ quan truyền thông báo chí

• Cùng toàn thể đồng bào

Sau khi Uỷ Ban đã chính thức kết thúc, và như đã quyết định và thông báo ngay ban đầu, tất cả những tài khoản còn lại sẽ được gởi đến hội hỗ trợ thương binh Úc (Totally and Permanently Incapacitated Association).

BCH CĐNVTD Vic sẽ mở một sổ băng mới để ghi nhận sự ủng hộ tài chánh kỷ yếu đồng hương với $50/kỷ yếu.

Trong hai ngày Hội Chợ Tết của CĐNVTD Vic ở Sandown vào cuối tuần 26 & 27 tháng Giêng 2019, BTC sẽ có gian hàng để trình bày kỷ yếu để đồng hương có thể mua sách hỗ trợ thương binh Úc.

Tất cả số tiền mua sách kỷ yếu sẽ được gời đến hội hỗ trợ thương binh Úc.

Xin liên lạc ông Nguyễn Định 0402 719 649 nếu cần thêm chi tiết về sách kỷ yếu.

Mọi chi tiết xin liên lạc ông Hoàng Chính Đan Chủ Tịch hội CQN QLVNCH Victoria 0423 085 609 hay ông Nguyễn Thế Phong Trưởng Ban Quản Trị Đền Thờ Quốc Tổ BCH CĐNVTD Vic 0411 756 552.

Trân Trọng

Nguyễn Phượng Vỹ

Chủ Tịch

23/1/2019

Following the completion of the Commemorative Park project, resulting in the Vietnam War memorial at the Kevin Wheelahan Gardens, Sunshine Victoria, dedication books have been distributed to a number of libraries and museums as well as to the people who sponsored our Fallen Diggers.

The remaining books will be available at the TET Festival this weekend, at $50/ book, with the total proceeds to be dedicated to the Totally and Permanently Incapacitated Veterans Association of Victoria.

Thank you and look out for our stall at the Festival this weekend at Sandown Racecourse.

Sincerely

Viv Nguyen