THÔNG BÁO VÀ THƯ MỜI V/V: Phiên họp khoáng đại của BCH CĐNVTD Vic

Ban Chấp Hành CDNVTD-VIC xin trân trọng kính mời:

  • Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo
  • Quý vị lãnh đạo các hội đoàn, đoàn thể
  • Quý cơ quan truyền thông, báo chí
  • Cùng toàn thể đồng bào

 

đến tham dự phiên họp khoáng đại của BCH CĐNVTD Vic, để BCH báo cáo các sinh hoạt đã qua,  và  đón nhận ý kiến đóng góp cho BCH về những sinh hoạt của CĐNVTD Vic, cũng như chia sẻ những kế hoạch trong những tháng sắp tới.

Đặc biệt cũng nhân dịp này cùng bàn thảo thêm chi tiết cuộc biểu tình ngày 29/9 tại Federation Square lên tiếng cùng đồng bào trong nước quyết bảo vệ quê hương và lên án nhà cầm quyền đảng CSVN đang bán nước cho Tàu Cộng.

Chi tiết phiên họp như sau:

                Ngày:    Chủ Nhật, 23/9/2018

                Lúc:        2g chiều

                Tại:        DTQT, 90 Knight Ave North Sunshine

 

BCH rất mong nhận được sự tham dự đông đủ của toàn thể quý vị và đồng bào.

Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với ông Đình Trần, Xử Lý Thường Vụ PCT Nội Vụ 03 9689 8515, hay ông Nguyễn Thế Phong Trưởng Ban QTDTQT, dt 0411 756 552 hay 03 9689 8515

Trân trọng.

Nguyễn Phượng Vỹ

Chủ tịch

6/9/2018