CÁC SINH HOẠT CỦA BCH CĐNVTD VIC TRONG THÁNG 9 VÀ THÁNG 10

CÁC SINH HOẠT CỦA BCH CĐNVTD VIC TRONG THÁNG 9 VÀ THÁNG 10

1.      Chủ Nhật 02/09/2018, 11am-01:00pm @Parliament House of Victoria - Biểu Tình Chống CSVN.

2.      Thứ bảy 8/9/18 – 5pm – 9pm, DTQT, Lễ Người Cha của Hội Phụ Nữ CĐNVTD Vic.

3.      Chủ Nhật 09/09/2018, 11am-04:00pm @ĐTQT - Ra Mắt Uỷ Ban Xây Dựng Viện Bảo Tàng & Gây Quỹ Xây Dựng & Bảo Trì ĐTQT.

4.      Thứ Bảy 15/09/2018, 09:00am @Princes Park, Parkville - Walk for Humanity Buổi đi bộ gây quỹ cho Cao Uỷ Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc.

5.      *Thứ Tư 19/09/2018, @Parliament House, Canberra – Buổi trình bày tình hình nhân quyền tại Quốc Hội Liên Bang, Canberra. 

6.      Thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ Nhật 221, 22, 23 tháng 9 - CĐNVTD và Hội Phụ Nữ có gian hàng tham gia Tết Trung Thu t ại Riverwalk, Southbank, t ừ 11g sáng đến 10g khuya.

7.      Chủ Nhật, 23/9/2018, 2pm-4pm @DTQT - Phiên họp khoáng đại của BCH CĐNVTD Vic, báo cáo các sinh hoạt ã  qua cũng như trình bày một số sinh hoạt và dự án quan trọng.

8.      Thứ Hai, 24/9/2018, 530pm Monash University Law Chambers, 555 Lonsdale St Melbourne -  buổi Networking session của cựu thành viên khoá lãnh đạo Hai Nguồn Gốc.

9.      Thứ Bảy 29/09/2019, 11am-01:00pm @Federation Square - Biểu Tình lên tiếng cùng đồng bào trong nước quyết bảo vệ quê hương và lên án nhà cầm quyền đảng CSVN đang bán nước cho Tàu Cộng.

10.  Thứ Sáu 5/10/2018 -  Đại hội cao niên, 10.30am – 2.30pm, Springvale Town Hall, 395 Springvale Road Springvale (tổ chức cùng SICMAA).

11.  Thứ 7, 6/10/2018 - Tết Trung Thu, Nicholson St Mall, Nicholson St Footscray (tổ chức cùng FABA).

Liên lạc: www.vcavic.org.au

Andrew Đỗ: 0400 814 475      Phong Nguyễn: 0411 756 552            Đình Trần: 0413 302 238       

Viv Nguyễn: 0412 188 920