LỂ GIỔ ĐỨC THÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO NĂM 2018

THÔNG BÁO VÀ THƯ MỜI CỦA CỘNG DỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO VICTORIA 

V/V: LỂ GIỔ ĐỨC THÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO NĂM 2018

Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do, Ủy Ban Quản Trị Đền Thờ Quốc Tổ cùng phối hợp với Gia Đình Hải Quân Hàng Hải QLVNCH- Victoria xin trân trọng kính mời:

  • Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo

  • Quý vị lãnh đạo các hội đoàn, đoàn thể

  • Quý vị đại diện các cơ quan truyền thông, báo chí

  • Cùng toàn thể đồng bào

Tham dự Lễ Giổ Đức Thánh Trần Hưng Đạo, người đã 3 lần đánh tan quân Nguyên Mông xâm lược, giử vững bờ cỏi và cứu nguy Tổ Quốc.

Buổi Lễ sẽ được cử hành;

Vào ngày:        Chủ nhật 30/9/2018

Tại:                  Đền Thờ Quốc Tổ CĐNVTD-VIC

                        90 Knight Ave, Sunshine North

Vào lúc:           2 giờ chiều

Trong hoàn cảnh Tổ Quốc lâm nguy trước sự xâm lăng của CS Trung Quốc và thái độ bán nước cầu vinh của CSVN, tưởng nhớ, noi gương và cỗ xúy gương hy sinh, lòng dũng cảm và tinh thần buất khuất cương quyết bảo vệ Quốc Gia và Dân Tộc của Đức Thánh Trần là một bổn phận của mọi người dân Việt. Rất mong nhận được sự tham dự đông đảo của toàn thể quý vị và đồng bào.

Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Dương Ngọc Lợi, Gia trưởng GĐHQHH-VIC đt số 0418 345 317.

Trân trọng kính báo và kính mời,

Nguyễn Phương Vỹ

Chủ tịch