Buổi gây quỹ của Nghị Sĩ tiểu bang Trương Việt Hương

THÔNG BÁO  

 

 

Buổi gây quỹ của Nghị Sĩ tiểu bang Trương Việt Hương

 

Kính thưa:

·         Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo

·         Quý vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể, tổ chức

·         Quý vị đại diện các cơ quan truyền thông, báo chí

·         Toàn thể đồng bào

 

Nghị sĩ Hương Trương, người dân biểu phụ nữ đầu tiên vào Quốc Hội, là một hãnh diện cho tất cả người Việt chúng ta tại Úc, và đặc biệt tại Victoria. Cô cũng là thành viên chương trình khoá lãnh đạo Hai Nguồn Gốc, và giữ vai trò phụ tá PCT Ngoại Vụ nhiệm kỳ 2016-19, trước khi cô nghỉ đ ể ứng cử, và đắc cử vào năm 2017.

 

Là một người trẻ với một tâm hồn Việt, cô đã cùng với một số các bạn trẻ khác đã vận động hơn một năm trời để cờ Vàng được HĐTP Yarra công nhận năm 2017.

 

Nay là một Nghị Sĩ, cô sẽ đại diện cho tất cả mọi người dân vùng miến Tây.  Chúng ta những người Úc gốc Việt, luôn mong muốn con cháu mình thành công nơi đệ tam quốc gia, một quê hương mới đã mở rộng vòng tay đón nhận chúng ta, và nay cho con cháu chúng ta cơ hội đóng góp vào xã hội này tại Quốc Hội, nơi đại diện cho sự tự do dân chủ mà biết bao đồng bào cùng màu da của chúng ta đã bỏ mạng sống để đánh đổi.

 

BCH CĐNVTD Vic kính mời quý vị hỗ trợ, nhất là những người trẻ hãnh diện với hai nguồn gốc mình, không kể đảng phải chính trị nào, để họ có cơ hội tốt nhất đóng góp cho một tiểu bang, một quốc gia tự do dân chủ.

 

Mọi chi tiết, xin quý vị và đồng bào liên lạc trực tiếp với Nghị Sĩ Trương Việt Hương 0401 560 820.

 

Trân trọng kính báo và kính mời,

Nguyễn Phượng Vỹ

Chủ tịch,

CĐNVTD-VIC

16/8/2018