Đóng góp ý kiến về việc tái duyệt những điều lệ liên quan đến Nguyên Tắc Hành Sử các Đại Diện Di Trú (Migration Agents Code of Conduct – The Code)

THÔNG BÁO VÀ THƯ MỜI

 

V/v: Đóng góp ý kiến về việc tái duyệt những điều lệ liên quan đến Nguyên Tắc Hành Sử các Đại Diện Di Trú (Migration Agents Code of Conduct – The Code)

Kính thưa:

  • Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo
  • Quý vị lãnh đạo các hội đoàn, đoàn thể, tổ chức
  • Quý vị đại diện truyền thông, báo chí
  • Cùng toàn thể quý đồng bào

 

Cơ quan OMARA (Office of the Migration Agents Registration Authority) là một cơ quan chính phủ liên bang đặc trách việc ghi danh các đại diện di trú tại Úc. 

 

Hiện nay, cơ quan OMARA đang muốn tham khảo ý kiến về việc tái duyệt những Điều Lệ liên quan đến Nguyên Tắc Hành Xử của Các Đại Diện Di Trú (Migration Agents Code of Conduct)-  the Code .

 

Như chúng ta biết, những ai muốn mở văn phòng dịch vụ di trú tại Úc cần phải ghi danh với cơ quan OMARA. Những Đại Diện Di Trú có đăng bộ (Registered Migratio Agents, RMAs) cần phải có đầy đủ thông tin và cập nhật về luật di trú và phải tuân thủ Điều Lệ về nguyên tắc hành xử của các đại diện di trú (Migration Agents Code of Conduct). Những ai không ghi danh với cơ quan OMARA nhưng mở văn phòng di trú tại Úc là phạm luật.

 

BCH CĐNVTD Vic được cơ quan OMARA mời đóng góp ý kiến về việc tái duyệt những Điều Luật di trú này. BCH kính mong quý vị, nếu có ý kiến, xin vui lòng liên lạc với ông Nguyễn Thế Phong 0411 756 552, ông Trần Đình 0413 302 238 hoặc Nguyễn Phượng Vỹ 4012 188 920, hay gởi về email admin@vcavic.org.au

 

Hạn chót đóng góp ý kiến là cuối tháng 8 năm 2018. Chân thành cám ơn tất cả những ý kiến đóng góp của quý vị.

 

Trân trọng

Nguyễn Phượng Vỹ

Chủ tịch

31/7/2018