Hội Đồng Thành Phố Maribyrnong ủng hộ dự án Viện Bảo Tàng &Trung Tâm Sinh Hoạt

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG CỦA BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG VÀ BAN QUẢN TRỊ ĐỀN THỜ QUỐC TỔ CĐNVTD-VICTORIA

 

TIN MỪNG VỀ DỰ ÁN XÂY DỰNG VIỆN BẢO TÀNG VIỆT NAM CỦA NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN TẠI VICTORIA -ÚC CHÂU

 

Ban Chấp Hành CĐNVTD-VIC và Ban Quản Trị Đền Thờ Quốc Tổ CĐNVTD-VIC trân trọng và vô cùng vui mừng thông báo đến:

 

·         Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo

·         Quý vị Chủ tịch và Ban Chấp Hành của Liên Bang, các Tiểu Bang và Lãnh Thổ Úc Châu

·         Quý vị đại diện giới truyền thông, báo chí

·         Toàn thể đồng bào tại Úc Châu và tại Victoria,

 

là  một Văn Kiện Thỏa Thuận (Memmorandum Of Understanding) Xây Dựng Việt Bảo Tàng Việt Nam giữa Hội Đồng Thành Phố Maribyrnong và Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria đã được Hội Đồng Thành Phố Maribyrnong chính thức biểu quyết thông qua với kết quả tuyệt đối (5/5) vào đêm thứ Ba 26/6/2018 trước sự chứng kiến và tham dự rất đông đảo của đồng bào tại Tòa Thị Sảnh thành phố Maribyrnong.

 

Thể theo Văn kiện này thì Hội Đồng Thành Phố Maribyrnong sẽ cung cấp một khoảng đất mà hiện nay đang là một carpark công cộng ngay tại trung tâm thành phố Footscray cho CDNVTD-VIC để xây cất Viện Bảo Tàng VN theo dạng trả tiền thuê mướn trượng trưng $2.00 một năm trong vòng một thời gian dài hạn.

 

HĐTP Maribyrnong sẽ làm một cuộc thăm dò dư luận của cư dân địa phương để lấy ý kiến về công trình này.

 

Đây là một sự thành công, một tin vui lớn và quan trọng cho Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn trên thế giới nói chung, tại Úc Châu và tại Victoria nói riêng, sau hơn hai năm dài ròng rã làm việc và vận động với chánh giới và với các hội đồng thành phố, đăc biệt là Hội Đồng Thành Phố Maribyrnong. Viện Bảo Tàng này sẽ là một đóng góp vô cùng quan trọng trong việc bảo tồn, quảng bá và phát huy lịch sử, những đóp góp và phát triển của ngưới Việt tỵ nạn tại Úc Châu. Dự án công trình này dự định sẽ được hoàn thành và khánh thành vào năm 2025 để đánh dấu 50 năm người Việt tỵ nạn định cư tại Úc Đại Lợi.

 

Chúng tôi, nhân dịp này, xin ghi nhận và tri ân đến:

 

·         Các nghị viên, đặc biệt bà Thị trưởng Thành phố Maribyrnong, nghị viên Cúc Lâm người bảo trợ cho quyết nghị và nghị viên Gina Huỳnh người hỗ trợ cho quyết nghị MOU, và các nghị viên đã bỏ phiếu ủng hộ.

·         Ông Chánh Văn Phòng (CEO), các vị giám đốc và các nhân viên, chuyên gia của HĐTP Maribyrnong và các nhân viên HĐTP.

 

Đã làm việc liên lỉ cũng BCH và hỗ trợ dự án này.  Cũng không quên sự hỗ trợ của cựu Thị Trưởng HĐTP nghị viên Nam Quách cũng đã làm việc cùng BCH trong nhiệm kỳ của ộng.

 

BCH cũng chân thành cám ơn tất cả các quý vị và các hội đoàn đoàn thể đã và đang ủng hộ dự án.  Trong một dịp quan trọng BCH CĐNVTD Vic sẽ chính thức ngỏ lời cám ơn.

 

Thành công này, dù thật quan trọng, nhưng cũng chỉ là bước đầu của một cuộc hành trình và nỗ lực đầy cam go và to lớn mà toàn thể mọi người, mọi giới và mọi hội đoàn, đoàn thể và cá nhân trong cộng đồng của chúng ta, không chỉ riêng tại Victoria mà là trên toàn nước Úc và trên toàn thế giới, phải cùng nhau chung sức đóng góp và tận lực để hoàn tất cho các thế hệ mai hậu.

 

Chúng tôi sẽ tiếp tục loan báo đến toàn thể quý vị và đồng bào về những bước kế tiếp trong những ngày tháng tới đây. Kính xin quý vị tiếp tục theo dõi, ủng hộ và tham gia vào công trình quan trọng này.

 

Mọi chi tiết, xin quý vị liên lạc với Bà Nguyễn Phượng Vỹ đt 0412 188 920 hay  ông Nguyễn Thế Phong đt 0411 756 552.

 

Nay xin trân trọng thông báo,

Nguyễn Thế Phong 

Phó Chủ tịch Nội Vụ và Trưởng Ban Quản Trị Đền Thờ Quốc Tổ CĐNVTD-VIC    

26/6/2018