Các sinh hoạt của CĐNVTD Vic tháng 8 &tháng 9.

THÔNG BÁO VỀ LỊCH TRÌNH CÁC SINH HOẠT QUAN TRỌNG TRONG THÁNG 8 VÀ THÁNG 9 CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO VICTORIA.

Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria xin trân trọng thông báo đến toàn thể đồng bào, các tôn giáo, hội đoàn, đoàn thể và truyền thông báo chí lịch trình các sinh hoạt trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018 của CĐNVTD-VICTORIA.

1. Văn nghệ tiếp tục tổ trợ các nỗ lực đấu tranh của đồng bào quốc nội
Chủ nhật, 19/8/2018, Đền Thờ Quốc Tổ, 90 Knight Ave North Sunshine
Lúc: 2.00pm – 5.00pm sau đó có ăn nhẹ. Vào cửa tự do
Phần văn nghệ do các anh chị và ca sĩ Melbourne với khách mời Huỳnh Phi Tiễn đến từ Hoa Kỳ

2. Buổi trình bày và phân tích của CDNVTD-VIC về Đối Tác Chiến Lược giữa Úc và VN.
Địa điểm: Quốc Hội Tiểu Bang Victoria, Federation Room
Thứ năm, 23/8/2018 lúc: 2pm – 3.30pm
Diễn giả: LS Lưu Tường Quang và LM Hoàng Kim Huy

3. Lễ Tốt Nghiệp Khóa Lãnh Đạo Hai Nguồn Gốc 2018
Địa điểm: Richmond Town Hall
Thứ bảy, 25/8/2018, lúc: 6:00pm

4. Ra mắt Ủy Ban Cổ Động Công Trình Viện Bảo Tàng và Buổi Cơm Văn Nghệ Gây Quỹ ĐTQT
Chủ nhật, 9/9/2018, 11g sáng – 4g chiều. Vào cửa tự do
Địa điểm: Đền Thờ Quốc Tổ, 90 Knight Ave, Sunshine North

5. Buổi Đi Bộ (Walkathon) gây quỹ cho Cao Ủy LHQ giúp đỡ người tỵ nạn Rohingya
do các bạn trẻ Khóa Lãnh Đạo Hai Nguồn Gốc và một số cộng đồng sắc tộc tổ chức
Địa điểm: Princes Park, 200-590 Royal Parade, Parkville (đến địa diểm Lawn 3)
Lúc: 11g sáng. BTC sẽ gởi thông báo chi tiết thêm về thể lệ ghi danh tham dự.

6. Đại Hội Cao Niên 2018
Thứ sáu, 5/10/2018 tại Springvale Town Hall, 10g sáng đến 2.30g chiều.
BTC sẽ gởi thông báo riêng về chương trình này.

Xin trân trọng kính mời quý vị và đồng bào theo dõi chi tiết của các sinh hoạt này trong trang mạng www.vcavic.org.au và facebook của CĐNVTD-VIC https://www.facebook.com/vcavictoria/ 
Nếu quý vị và đồng bào nào muốn nhận được các thông báo của CDNVTD-VIC qua email, xin quý vị vui lòng gởi tên và email của quý vị đến địa chỉ email của CDNVTD-VIC admin@vcavic.org.au

Trân trọng
Nguyễn Phượng Vỹ
Chủ Tịch
30/7/2018