Australia’s first Vietnamese Australian Female Member of Parliament sworn into Victorian Parliament

220px-Huong_Truong_profile.jpg

Yesterday new State Member for the Western Metropolitan Region MLC Huong Truong was sworn in at approximately 9.30am at the Victorian Parliament.

The special moment was witnessed by her mother, her family and children, along with her siblings
and key members of the community. Prominent current and former members of the Australian
Greens were also present, notably Christine Milne.

MP Huong Truong graduated from the inaugural Dual Identity Leadership Program (DILP) in 2014 and became actively engaged in the community, encouraging young people to embrace their identity and be an active voice for young people and for all. She was part of the second generation Vietnamese Australians who led a year long campaign to have the Yellow Flag (Co Vang) be recognised by the Yarra Council as the flag that represents the identity of the Vietnamese Diaspora last year.

Ms Truong has been a long standing contributor in many aspects of our community and is well
placed to represent all Victorians in Parliament.

The VCA Vic congratulates Ms Huong Truong for her achievement, and wish her well in her
endeavours.

For further information, please contact Kevin Tran, VP External Affairs on 0402 563 195 or Viv Nguyen, President 0412 188 920.

* * * 

Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria chúc mừng dân biểu Thượng Viện tiểu bang Victoria Trương Việt Hương

BCH CĐVNTD Vic tham dự buổi tuyên thệ của dân biểu Thượng Viện tiểu bang Victoria Trương Việt Hương hôm qua, lúc 9.30 sáng tại Quốc Hội Tiểu Bang, cùng với người thân của cô và những nhân vật quan trọng của đảng Xanh, một buổi lễ nghiêm trang và đặc biệt có sự hiện diện của bà cựu Thượng Nghị Sĩ Christine Milne.

Cô Việt Hương là phụ nữ mang nguồn gốc Việt đầu tiên vào Quốc Hội và là một người trẻ hãnh
diện với hai nguồn gốc Úc Việt, luôn có lá cờ Vàng bên mình mỗi khi tham dự những sinh hoạt công cộng. Cô bắt đầu tham gia tích cực vào các sinh hoạt cộng đồng người Việt năm 2014, khi cô hoàn tất chương trình khoá lãnh đạo Hai Nguồn Gốc đầu tiên do BCH CĐNVTD Vic khởi xướng, và năm 2016 cô đã cùng với các bạn trẻ trong BCH CĐNVTD Vic vận động HĐTP Yarra công nhận cờ Vàng là biểu tượng của cộng đồng người Việt hải ngoại.

Cô đã tham gia và đóng góp rất nhiều trong xã hội chính mạch, trong cộng đồng sắc tộc, và là người hội đủ điều kiện để đại diện tất cả người dân Victoria.

BCH CĐNVTD Vic chúc mừng cô và chúc cô mọi sự may mắn trong tương lai.

Mọi chi tiết xin liên lạc Kevin Trần PCT Ngoại Vụ 0402 563 195 hay Nguyễn Phượng Vỹ, Chủ Tịch
0412188920.