Hỗ trợ tài chánh của chính phủ tiểu bang Victoria cho dự án Viện Bảo Tàng và Trung Tâm Sinh Hoạt.

THÔNG BÁO CỦA BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO VICTORIA   

V/V: Hỗ trợ tài chánh của chính phủ tiểu bang Victoria cho dự án Viện Bảo Tàng và Trung Tâm Sinh Hoạt.

Kính thưa:

·         Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo

·         Quý vị lãnh đạo các hội đoàn đoàn thể

·         Quý vị đại diện giới truyền thông, báo chí

·         Cùng toàn thể quý đồng bào.

Sáng nay thứ Bảy 8 tháng 12 năm 2018 tại địa điểm sẽ xây dựng Viện Bảo Tàng và Trung Tâm Sinh Hoạt, đại diện chính phủ tiểu bang Victoria ông tân bộ trưởng Đa Văn Hoá và dân biểu vùng Richmond, tân dân biểu tiểu bang vùng Footcray bà Katie Hall, ngoài việc $750 ngàn đã công bố trước cuộc bầu cử, chính thức xác nhận sự hỗ trợ tài chánh $1.8 triệu đô la cho dự án đã hứa nếu tái đắc cử, và đồng thời cũng thông báo ủng hộ thêm $1.9 triệu đô la, tổng cộng tất cả là $4.45 triệu đô la cho dự án.

 

Ông Bộ Trưởng Đa Văn Hoá đã nhắc lại việc liên đảng Tự Do dưới thời cố Thủ Tướng Malcolm Fraser đã mở rộng vòng tay đón nhận người Việt tỵ nạn, và cám ơn sự đóng góp của người Việt tại Victoria nói chung, và tại vùng Richmond nói riêng nơi ông là dân biểu đại diện.

 

Bà Katie Hall cũng nhắc lại sự hỗ trợ thêm $1.9 triệu đô la của chính phủ Lao Động và mong có dịp cùng ông bộ Trưởng và cộng đồng chúng ta cắt băng khánh thành Viện Bảo Tàng trong một thời gian gần.

 

Trong buổi thông báo lịch sử  được diễn ra tại địa điểm sẽ xây dựng Viện Bảo Tàng, Phó Thị Trưởng HĐTP Maribyrnong cô Gina Huỳnh, đã nhắc nhở tầm quan trọng cûa dự án được ấp ủ hơn 20 năm qua của CĐNVTD Vic, cũng như sự hỗ trợ của cộng đồng người Việt, và việc này cũng được nhắc lại qua bài nói chuyện của chủ tịch hội Thương Gia Á Châu Footscray ông Nguyễn Hồng Ký, hai vị hỗ trợ dự án ông Dũng Lê và bs Nhân Phạm.

 

BCH tại buổi thông báo này, đã chính thức cám ơn chính phủ Lao Động Daniel Andrews và sự hỗ trợ của chính phủ đến cộng đồng chúng ta.

 

Một mục đích việc xây dựng Viện Bảo tàng là để lại tài sản lịch sử cho thế hệ mai sau, và đóng góp của mỗi chúng ta vào xã hội đa văn hoá, một chính sách mà người Việt chúng ta được thừa hưởng rất nhiều.  Vì thế, BCH CĐNVTD Vic không quên cám ơn sự hỗ trợ của cựu bộ trưởng Đa Văn Hoá ông Robin Scott, cựu dân biểu tiểu bang vùng Footscray bà Marsha Thomson,  cựu bộ trưởng Đường Xá và An Toàn Đường Xá ông Luke Donnellan,  các cựu chủ tịch BCH CĐNVTD Vic ông Nguyễn Thế Phong, ông Nguyễn Văn Bon, cựu Thị Trưởng HĐTP Maribyrnong nghị viên Nam Quách và  nghị viên Cúc Lâm.

 

BCH CĐNVTD Vic cũng trân trọng cám ơn tất cả quý vị trong uỷ ban Viện Bảo Tàng đã liên lủy làm việc hỗ trợ BCH trong các công việc vận động, và tất cả các thành viên BCH CĐNVTD Vic, đặc biệt ban Ngoại Vụ, đã làm việc miệt mài trong thời gian qua.

 

Trong mấy tháng qua, BCH và uỷ ban Viện Bảo Tàng đã làm việc với HĐTP và công ty kiến trúc để có một bản vẽ sơ khởi, sẽ thông báo đến quý vị trong thời gian sắp tới và tại Hội Chợ Tết Xuân Kỷ Hợi, Sandown Racecourse Springvale.

 

Trân trọng

Nguyễn Phượng Vỹ

Chủ tịch

8/12/2018