THƯ CÁM ƠN - ĐỀ NGHỊ VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN VIỆN BẢO TÀNG & TRUNG TÂM SINH HOẠT

THƯ CÁM ƠN

ĐỀ NGHỊ VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN

VIỆN BẢO TÀNG & TRUNG TÂM SINH HOẠT

 

Trong thời gian qua, BCH CĐNVTD Vic đã mời và nhận được sự hỗ trợ của các quý vị trong cộng đồng giúp thảo ra một cơ cấu tổ chức (organisational/governance structure) cho dự án Viện Bảo Tàng và Trung Tâm Sinh Hoạt, bao gồm một Hội Đồng Quản Trị, Điều Hợp Viên và sơ đồ tổ chức để dự án có thể bắt đầu bước qua giai đoạn thực hiện.

 

BCH CĐNVTD Vic cũng đã được cơ quan luật pháp và cố vấn PwC Legal đồng ý giữ vai trò cố vấn luật pháp miễn phí.

 

Sơ đồ cơ cấu tổ chức việc thực hiện cho dự án Viện Bảo Tàng và Trung Tâm Sinh Hoạt do những thành viên này đề nghị đã được BCH CĐNVTD Vic chấp thuận và đã chuyển đến cơ quan PwC Legal duyệt xét trước khi dự án chính thức bắt đầu.

 

BCH CĐNVTD Vic chân thành cám ơn những vị sau đây trong thời gian qua đã miệt mài làm việc, nghiên cứu để có một sơ đồ cơ cấu tổ chức cho dự án quan trọng này:

  • Ông Hạnh Đỗ

  • B. Như-Hoàng Nguyễn

  • Ô Định Nguyễn

  • Ô Ngọc Trúc Nguyễn

  • Ô Phước Bùi

  • B. Kim Bùi

  • B. Ngọc Diệp Nguyễn

  • Cô Tracey Trần

BCH cũng chân thành cám ơn Ô. Nguyễn Thế Phong, anh Albert Lê và Ô. Đình Trần, thành viên BCH CĐNVTD Vic cũng đã làm việc với những thành viên kể trên để có một sơ đồ cơ cấu cho dự án.

 

Trong thời gian cơ quan PwC Legal duyệt xét sơ đồ này, BCH CĐNVTD Vic vẫn tiếp tục làm việc với một số quý vị trên, công ty kiến trúc và HĐTP Maribyrnong cũng như một số quý vị trong cộng đồng, để đưa ra một mô hình sơ khởi cho dự án, cũng như phần dự trù chi phí, sẽ được trình bày tại Hội Chợ Tết Xuân Kỷ Hợi ở Sandown.

 

Mọi chi tiết xin liên lạc ông Nguyễn Thế Phong 0411 756 552 hay bà Nguyễn Phượng Vỹ 0412 188 920.

 

Trân trọng

Nguyễn Phượng Vỹ

Chủ Tịch