Lễ tưởng niệm lần thứ 34 của anh hùng sinh viên Trần Văn Bá, Ô. Hồ Thái Bạch (tín đồ Cao Đài), Ô. Lê Quốc Quân (tín đồ Hòa Hảo)

THÔNG BÁO và THƯ MỜI

 

v/v: Lễ tưởng niệm lần thứ 34 của anh hùng sinh viên Trần Văn Bá,

 Ô. Hồ Thái Bạch (tín đồ Cao Đài), Ô. Lê Quốc Quân (tín đồ Hòa Hảo)

 

Kính thưa:

  • Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo

  • Quý vị lãnh đạo các hội đoàn, đoàn thể, tổ chức

  • Quý vị cao niên

  • Quý sinh viên, cựu sinh viên

  • Quý vị đại diện truyền thông, báo chí

  • Cùng toàn thể quý đồng bào

 

BCH CĐNVTD Vic và Ban Quản Trị ĐTQT trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi lễ tưởng niệm anh hùng Trần Văn Bá, Hồ Thái Bạch, Lê Quốc Quân được tổ chức ngày:

 

Thứ Bảy 12/01/2019

2pm – 4pm

Tại Đền Thờ Quốc Tổ

 90 Knight Ave North Sunshine

 

Anh Trần Văn Bá sinh ngày 14/5/1945 tại Sa Đéc. Năm 1966 anh đã sang Paris du học, thời sinh viên anh hoạt động tích cực trong tổ chức sinh viên VN Quốc Gia đối đầu với sinh viên thân cộng tại Pháp. Sau ngày 30/4/1975 anh vận động thành lập Đại Hội Sinh Viên VN Âu Châu để tiếp tục công cuộc chống CS. Anh về VN tham gia chiến khu năm 1980, bị bắt tại Cà Mau năm 1984 và bị tử hình cùng với Lê Quốc Quân tín đồ Hòa Hảo, Hồ Thái Bạch tín đồ Cao Đài ngày 8/1/1985

 

Trần Văn Bá,Hồ Thái Bạch, Lê Quốc Quân là những tấm gương cho biết bao sinh viên và người Việt Nam tỵ nạn khắp nơi trên thế giới kể cả tại Victoria. 

 

BCH CĐNVTD Vic trân trọng kính mời toàn thể đồng bào, đến tham dự buổi lễ tưởng niệm những anh hùng tranh đấu cho tự do bằng chính máu của mình .

 

Mọi chi tiết xin liên lạc ông Nguyễn Thế Phong 0411 756 552 hay ông Nguyễn Thế Thái 0416 023 250.

 

Trân Trọng

Chủ Tịch CĐNVTD Vic.

Nguyễn Phượng Vỹ

17/12/2018