THÔNG BÁO VỀ VIỆC GHI DANH GIAN HÀNG TẠI HỘI CHỢ TẾT NĂM 2019 CỦA CĐNVTD-VICTORIA

Ban Tổ Chức Hội Chợ Tết Xuân Kỷ Hợi 2019 của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria xin trân trọng kính mời:

·         Các Tôn Giáo

·         Các Hội Đoàn, Đoàn Thể, Tổ Chức

·         Các cơ quan ngôn luận, báo chí

·         Quý vị thương gia và đồng bào

Ghi danh các gian hàng thương mại và trưng bày các sinh hoạt tại Hội Chợ Tết Xuân Kỷ Hợi 2019 của CD0NVTD-VIC tại Sandown Racecourse, Springvale vào hai ngày 26, 27 tháng Giêng, năm 2019.

  • Điều kiện ghi danh gian hàng Thực Phẩm:

                Lệ phí:  $ 1,300.00/ một lều (3mx3m) và một Coolroom cho 2 ngày

                              $ 500.00 tiền Bond, sẽ được hoàn trả nếu giữ đúng những điều kiện của hợp đồng          

                              $ 500.00/ mỗi căn lều extra.

  • Điều kiện ghi danh gian hàng Thương Mại:

                Lệ phí:   $ 600.00/ 1 lều cho 2 ngày.

  • Điều kiện ghi danh các lều/ bàn triển lãm của các hội đoàn, đoàn thể:

                Lệ phí nếu book lều:     $ 500.00/ lều cho 2 ngày và được giảm $100.00 nếu là một hội đoàn có                                                                    ghi danh và sinh hoạt thường xuyên với CĐNVTD-VIC.

                Lệ phí book bàn triển lãm:  miễn phí (Xin liên lạc với Ô. Trần Vĩnh Triều Đt số 0413 732 186)

  • Hạn chót ghi danh: Thứ Sáu, 11-1-2019.

  • Thăm quan địa điểm Hội Chợ: 19-1-2019

  • Cách thức ghi danh: Xin quý vị lên Website www.tetfestival.com.au để ghi danh và thành viên trong BTC của chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị.

 

Quý vị cũng có thể liên lạc qua điện thoại với Vivald Huy Nguyễn 0468 763 131 để biết thêm chi tiết.

Trân trọng kính báo và kính mời.

Damien Nguyen

Điều Hợp Viên Hội Chợ Tết CĐNVTD-VIC 2019

14/11/2018