CÁC CHI TIẾT LIÊN LẠC VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI CHỢ TẾT XUÂN KỶ HỢI 2019

THÔNG BÁO  

V/V/: CÁC CHI TIẾT LIÊN LẠC VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI CHỢ TẾT XUÂN KỶ HỢI 2019

Kính thưa:

  • Quý vị lãnh đạo tinh thẩn các tôn giáo

  • Quý vị lãnh đạo các hội đoàn đoàn thể

  • Quý thương gia và các vị bảo trợ

  • Quý cơ quan đại diện truyền thông báo chí

  • Toàn thể đồng bào,

 

BCH Cộng Đồng Người Việt Tự Do trân trọng thông báo chi tiết liên lạc cho vệc tổ chức và tham gia Hội Chợ Tết xuân Kỷ Hợi như sau:

Trưởng ban tổ chức: Damien Nguyễn: 0449 607 491

Bảo trợ: Andrew Đỗ: 0400 814 475

Sân khấu & chương trình văn nghệ: Anh Đào: 0403 321 009

Liên lạc các gian hàng: Vivald Nguyễn: 0468 763 131

Triển lãm: Ô Nguyễn Thế Thái/B.Hoàng Kim Châu: 0402 947 271 / 0400 266 299

Giải VCE: Cô Angie Bùi: 0434 220 594

Các gian hàng triển lãm cộng đồng: Ô Trần Vĩnh Triều: 0413 372 186

Liên lạc về quan khách VIP: Cô Celia Trần: 0411 715 406

Tết 2019 sẽ được tổ chức vào cuối tuần 26 và 27 tháng Giêng năm 2019 tại Sandown Racecourse 591-659 Princes Highway, Springvale.

Trân trọng kính mời

Nguyễn Phượng Vỹ.

Chủ tịch, CĐNVTD-VIC

14-11-2018