Đại Hội Thường Niên của Ban Chấp Hành CĐNVTD Vic

 

THÔNG BÁO và THƯ MỜI 

Kính thưa:

 • Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo

 • Quý vị lãnh đạo các hội đoàn, đoàn thể, tổ chức

 • Quý vị cao niên

 • Quý vị thương gia

 • Quý vị đại diện truyền thông, báo chí

 • Cùng toàn thể quý đồng bào

v/v:      Đại Hội Thường Niên của Ban Chấp Hành CĐNVTD Vic  

BCH CĐNVTD Vic trân trọng kính mời quý vị đến tham dự Đại Hội thường niên của BCH ĐNVTD Vic, chi tiết như sau:

Chủ Nhật 2/12/2018

2pm – 4pm

Đền Thờ Quốc Tổ, 90 Knight Ave North Sunshine

Chương trình nghị sự bao gồm:

 • BCH sẽ báo cáo tài chánh và các sinh hoạt trong năm qua

 • Cập nhật những diễn tiến về dự án Viện Bảo Tàng và Trung Tâm Sinh Hoạt

 • Cập nhật những thông tin về Hội Chợ Tết Xuân Kỷ Hợi sẽ được tổ chức tại Sandown Racecourse vào cuối tuần 26 & 27/1/2019

 • Thông báo những sinh hoạt xắp tới của BCH, đặc biệt những thông tin về Mạng Lưới Tương Trợ Đồng Hương Việt Nam cũng như những sinh hội xã hội khác

 • Đón nhận ý kiến đóng góp của toàn thể đồng bào

Kính mong quý vị vui lòng đến tham dự.  Mọi chi tiết xin liên lạc Kathy Trần hay Nguyễn Phượng Vỹ 0412 188 920.

 

Trân Trọng

Nguyễn Phượng Vỹ

9/11/2018