THAM DỰ LỄ TƯỞNG NIỆM LẦN THỨ 55 CỐ TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM

 

THÔNG BÁO VÀ THƯ MỜI CỦA BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO VICTORIA

 

V/V:     THAM DỰ LỄ TƯNG NIỆM LẦN THỨ 55 CỐ TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM

Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria xin trân trọng kính mời:

·         Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo

·         Quý vị lãnh đạo các hội đoàn, đoàn thể

·         Quý vị đại diện các cơ quan truyền thông, báo chí

·         Cùng toàn thể đồng bào

Đến tham dự  để vinh danh, tưởng nhớ và bày tỏ lòng tri ân đến một nhà chí sĩ và lãnh đạo tài ba, đức độ của Việt Nam Cộng Hoà, Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm nhân ngày giỗ lần thứ 55 của ông.

Lễ Giỗ và Tưởng Niệm sẽ được tổ chức:

Tại:                  Đền Thờ Quốc Tổ

                        Số 90 Kinght Ave, Sunshine North

Vào lúc:           2 giờ chiều

Ngày:               Thứ Bảy ngày 3 tháng 11 năm 2018

Rất mong nhận được sự tham gia đông đảo của toàn thể quý vị và đồng bào.

Mọi thắc mắc, xin quý vị vui lòng liên lạc với Ô. Nguyễn Thế Phong, Trưởng Ban Quản Trị Đền Thờ Quốc Tổ qua điện thoại số 0411 756 552.

Trân trọng thông báo và kính mời,

TM. BCH/CĐNVTD-VIC

Nguyễn Phượng Vỹ

Chủ tịch