V/V: THAM DỰ PHẦN PHÁT BIỂU CÁM ƠN CỦA CĐNVTD VICTORIA VỚI HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ MARIBYRNONG CHO DỰ ÁN VIỆN BẢO TÀNG VIỆT NAM ÚC CHÂU

THƯ MỜI

V/V:     THAM DỰ PHẦN PHÁT BIỂU CÁM ƠN CỦA CĐNVTD VICTORIA VỚI HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ MARIBYRNONG CHO DỰ ÁN VIỆN BẢO TÀNG VIỆT NAM ÚC CHÂU

 

Kính thưa:

 

Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo

Quý vị lãnh đạo các hội đoàn, đoàn thể

Quý vị đại diện truyền thông, báo chí

Toàn thể đồng bào.

 

Dự án xây dựng Viện Bào Tàng Việt Nam Úc Châu của Cộng Đồng chúng ta nay đang từng bước trở thành hiện thực qua lời tuyên bố chính thức trợ cấp và ủng hộ tài chánh cho việc xây cất Viện Bảo Tàng của chính phủ và Thủ hiến Victoria  vào ngày 6-10-2018 vừa qua.

 

Tuy nhiên, để có được sự tài trợ này, dự án Viện Bảo Tàng phải có đất, địa điểm thuận tiện và thích hợp để thực hiện công trình. Cộng Đồng của chúng ta đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của bà Thị Trưởng Cúc Lậm, các nghị viên, ông CEO và các nhân viên của HĐTP Maribyrnong để có được một khu đất thật lý tưởng tại đường Barkly St, Footscray để tiến hành dự án quan trọng này của cộng đồng chúng ta.

 

Phiên họp ngày 23-10-2018 tới đây của HĐTP Maribyrnong sẽ là phiên họp cuối cùng mà Nghị viên Cúc Lâm chủ tọa với tư cách Thị trưởng. Nghị Viên Cúc Lâm, Thị Trưởng HĐTPMaringynong trong thời gian 12 tháng qua đã đem lại nhiều thành quả tốt đẹp cho HĐTP và cộng đồng người Việt, đặc biệt là việc vận động thành công việc HDTP biểu quyết cung cấp cho CĐNVTD một khu đất để xây cất Viện Bảo Tàng Việt Nam Úc Châu tại Footscray vào tháng 6 năm 2018.

 

BCHCĐNVTD UC, Victoria và Ban Quản Trị Đền Thờ Quốc Tổ sẽ đại diện cho cộng đồng để bày tỏ lòng tri ân và cảm kích đến bà Thị Trưởng, các nghị viên và nhân viện của HĐTP đã hết lòng hỗ trợ cho Dự Án Bảo Tàng Viện của Cộng Đồng chúng ta.

 

Kính mời toàn thể quý vị và đồng bào tham dự thật đông đủ buổi cám ơn quan trọng này:

 

Vào ngày: Tối thứ Ba

Lúc: 6.15 (6.30pm bắt đầu)

Tại: Maribyrnong Town Hall,

Góc đường Hyde and Napier St, Footscray

 

Mọi chi tiết, xin quý vị vui lòng liên lạc với Ô. Nguyễn Thế Phong đt số 0411 756 552.

Xin thông báo và kính mời,

 

Nguyễn Phượng Vỹ

Chủ tịch

17-10-2018